Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – Agnieszka Domagała

„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym…”

Janusz Korczak
 

 
Kochani Rodzice!

Trudna sytuacja związana z koronawirusem w dalszym ciągu się utrzymuje w naszym kraju, cały czas część z nas pozostaje na lekcjach zdalnych. Dlatego też poniżej kilka linków do artykułów, które w tych trudnych czasach mogą okazać się pomocne, zachęcam do lektury:


W okresie zamknięcia szkoły PEDAGOG SZKOLNY – Agnieszka Domagała jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:

 • Poniedziałek 9:05 – 11:30
 • Wtorek 8:10 – 10:40
 • Środa 8:10 – 8:55, 9:55 – 11:30
 • Czwartek 8:10 – 8:55, 9:55 – 10:40, 11:50 – 12:35
 • Piątek 10:45 – 11:30
Można również umówić się w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

pod nr telefonu 683841826 oraz poprzez aplikację messenger  oraz kontakt przez dziennik elektroniczny i mailowy: agnieszka.drzewiecka@szkola-tuchorza.edu.pl

Gabinet pedagoga znajduje sie na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Tuchorzy, pokój numer 102.

Można również korzystać z pomocy psychologa, Pani Barbara Górecka Atkinson. Pełni ona dyżur w Punkcie Konsultacyjnym w Siedlcu w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 13.00.-17.00.

Jeżeli ktoś chciałby się zapisać na wizytę można napisać do mnie, lub umówić się bezpośrednio w gminie pod numerem telefonu tel.683848521 wew. 23


Plan pracy

 • Poniedziałek: 810-855, 1000-1200, 1400-1535;
 • Wtorek: 1100-1200, 1450-1535;
 • Środa: 810-900, 1005-1050;
 • Czwartek: 900-1200, 1400-1445;
 • Piątek: 810-1200.

Pozostałe godziny jestem na terenie szkoły, więc również można mnie znaleźć. Zapraszam 😉


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, nie masz przyjaciela
 • źle czujesz się w klasie
 • masz kłopoty z nauką
 • jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami
 • masz problemy rodzinne
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • masz ciekawe pomysły, z którymi chcesz podzielić się z innymi
 • chciałbyś pomóc innym
 • przyjdź z każdą sprawą, z którą nie poradzisz sobie sam

Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać, niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu…

Zakres pracy pedagoga to:

 • profilaktyka wychowawcza
 • praca korekcyjno- kompensacyjna z uczniami
 • indywidualna opieka pedagogiczno- psychologiczna
 • poradnictwo zawodowe
 • określanie form i sposób ów udzielania pomocy uczniom
 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga, teczek indywidualnych uczniów
 • doskonalenie swoich kwalifikacji
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów

Zadanie pedagoga szkolnego


Program profilaktyczny realizowany w roku szkolnym 2017/2018

Program profilaktyczny realizowany w tym roku szkolnym to „Wiem, nie biorę ! Jestem bezpieczny”.. Celem programu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Środowisko szkolne i rodzinne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych wzajemnie się uzupełniając. Wobec niekorzystnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie wspólnych działań jest szczególnie cenne i pożądane.

Uczestnikami programu są klasy V, VI i VII.


Realizacja zadań odbywa się poprzez:

 • rozmowy indywidualne
 • diagnozowanie
 • analizowanie
 • prowadzenie tematycznych godzin wychowawczych
 • współpracę z:
 • PPP w Wolsztynie
 • OPS-em
 • policją
 • pielęgniarka szkolną
 • wychowawcami klas
 • Mobilnym Centrum Zawodowym

Informacja dla rodziców:

Rodziców zapraszam szczególnie w piątek, istnieje także możliwość umówienia się w godzinach popołudniowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Co warto przeczytać:

 • „Zrozumieć dziecko”- Justyna Dąbrowska
 • „Życie i miłość” – Wanda Papis
 • „Oni już dorastają” – Geneviev Hone, Julien Mercure
 • „Psychologia domowa” – Maria Braun – Gałkowska

Wskazówki dla rodziców klas pierwszych:

 • rozwijajcie w dziecku systematyczność i samodzielność
 • anujcie czas nauki dziecka; cisza, spokój,
 • dziecko musi mieć swoje stałe miejsce do nauki, uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów, zabawek, jasne, bez włączonego komputera,
 • spróbujcie ustalić stałą porę na odrabianie lekcji, nie może być to wieczór, kiedy dziecko jest zmęczone,
 • podczas odrabiania lekcji dziecko powinno być samodzielne, pomagajcie, doradźcie, ale nie wyręczajcie,
 • wspomagajcie rozwój dziecka; czytajcie razem książki, rozmawiajcie, układajcie puzzle, książki, śpiewajcie piosenki, uczcie wierszy, aktywnie spędzajcie czas,
 • cały czas okazujcie dziecku zainteresowanie i troskę,
 • chwalcie za najmniejsze osiągnięcia,
 • współpracujcie z wychowawcą, w razie problemów zwróćcie się o pomoc do pedagoga,
 • bądźcie konsekwentni,
 • nie straszmy szkołą,
 • nie porównujcie swoich dzieci z innymi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Jeżeli zauważyli Państwo jakiekolwiek problemy w zachowaniu się Waszego dziecka lub zauważyli Państwo trudności w uczeniu się w takiej sytuacji można skontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5, (budynek Starostwa “B” – parter), tel./fax +48 68 384 20 82, ppppwolsztyn@wp.pl

 

Poradnia w swoich działaniach obejmuje:

 1. Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży (trudności w nauce, problemy wychowawcze, wady wymowy, mowy).
 2. Terapię (psychologiczną, rodzinną, pedagogiczną, logopedyczną, Biofeedbach).
 3. Porady dla uczniów, rodziców.
 4. Szkolenia dla rodziców.
 5. Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju.

Kiedy nasze dziecko nie chce odrabiać lekcji – dla rodziców klas I i nie tylko 😉

Instrukcja odrabiania lekcji:

 • Wyznaczcie godzinę na odrabianie lekcji lub sygnał, kiedy rozpoczynacie.
 • Moment/czas na odrabianie lekcji musi być jak najwcześniej jak to jest możliwe po szkole. Przyjemności, zabawa – dopiero po lekcjach
 • To rodzic musi pamiętać, że zbliża się godzina – przypominaj o tym dziecku.
 • Kiedy dziecku trudno jest dotrzymać umówionej godziny wyznaczcie nagrodę i konsekwencję za niedotrzymanie umowy.
 • Postarajcie się, aby w miejscu, gdzie dziecko odrabia lekcje było jak najmniej rzeczy, które mogą je rozpraszać.
 • Wspólnie ustalcie co jest zadane i jaka kolejność.
 • ZAWSZE zaczynajcie od czegoś łatwego – na początku potrzebujemy sukcesu !!!
 • Pracujemy etapami – do momentu, gdy dziecko potrafi się skoncentrować. Kiedy przestaje pracować, robimy przerwę.
 • ZAWSZE pochwalmy dziecko za trud włożony w pracę.
 • Na koniec pakujemy rzeczy na kolejny dzień

10 przykazań wychowania dziecka:

 1. Okaż swojemu dziecku trwałą, nieustająca miłość i opiekę.
 2. Poświęć czas swojemu dziecku, okazując zrozumienie.
 3. Umożliwiaj mu zdobywanie nowych doświadczeń
 4. Zachęcaj dziecko do zabawy w każdej formie- samemu, z innymi, do badania świata, naśladowania, eksperymentowania, budowania, kreatywnego tworzenia.
 5. Chwal częściej i rośniej wysiłki swojego dziecka.
 6. Powierzaj mu stale rosnącą odpowiedzialność.
 7. Pamiętaj, że każde dziecko jest wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne.
 8. Swoją dezaprobatę i niezadowolenia pokazuj w taki sposób, który nie będzie oznaczał dla wieku, osobowości i rozumienia dziecka zbyt wygórowanych wymagań.
 9. Nigdy nie używaj gro?by pozbawienia dziecka Twojej miłości.
 10. Nie oczekuj wdzięczności. Twoje dziecko nie prosiło się, żeby przyjść na świat – to była Twoja decyzja.
Mia Kellmer Pingle

Zbyt wiele czasu w Internecie
– wskazówki dla rodziców:

 • niech domowy komputer
  stoi we wspólnym pomieszczeniu
 • interesujcie się
  tym, co robi Wasze dziecko w sieci, i rozmawiajcie z nim o tym
 • nie bójcie się
  przyznać do niewiedzy
 • uświadomcie dziecku,
  aby nie podawało danych osobom obcym, nie opowiadało
 • o rodzinie, nie
  wysyłało zdjęć
 • powiedzcie, że
  nie wolno mu umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Waszej wiedzy
 • nie krytykujcie,
  nie obwiniajcie, jeśli coś się stanie
 • jeśli coś budzi
  Wasze wątpliwości, poradźcie się specjalisty
 • rozmawiajcie, rozmawiajcie
  i jeszcze raz rozmawiajcie z Waszym dzieckiem

 Bibliografia: materiały z 
artykułu Katarzyny Anny Klim “Uczennica zagrożona uzależnieniem
od Internetu” Trudne sytuacje w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej


10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu:

  • 1) Odkrywajcie Internet razem z dzieckiem – spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze dziecko, zróbcie listę przyjaznych stron, pomocny może być serwis edukacyjny www.sieciaki.pl.
  • 2) Naucz swoje dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie :
   • niebezpieczeństwo związane z nawiązywaniem nowych znajomości – o każdej nowo poznanej osobie musicie wiedzieć
   • uczulcie swoje dziecko, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani bezgranicznie wierzyć w to co mówią
   • rozmawiajcie o zagrożeniach
  • 3) Rozmawiajcie z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci :
   • dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie dorosłych – rodziców
  • 4) Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu prywatnych danych – NIE ROBIMY TEGO
  • 5) Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci – nie wszystkie informacje są wiarygodne
  • 6) Bądź wyrozumiały:
   • dziecko musi wiedzieć, że zawsze !!!!! kiedy poczuje się niezręcznie, zawstydzi się, przestraszy jakiejś treści może z tym do Was – rodziców przyjść
  • 7)Wszystkie nielegalne i szkodliwe treści zgłaszaj:
   • na policji
   • na stronie www.dyzurnet.pl
  • 8) Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – czyli kodeksem dobrego zachowania w Internecie ( zasady NETYKIETY znajdziecie na stronie www.sieciaki.pl
  • 9) Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
  • 10) Ustalcie wspólne zasady korzystania z Internetu :
   • czas spędzony przed ekranem musi być z góry ustalony
   • strony, z których dziecko może korzystać również muszą być wspólnie ustalone, resztę można zablokować

Przydatne linki:

   • www.kidprotect.pl
   • www.bezpiecznyinternet.org
   • www.sieciaki.pl
   • www.chrondziecko.pl

Źródło: www.sieciaki.pl


Dobre, sprawdzone rady 
dla uczniów:

 

 

   1. Zawsze mów prawdę.
   2. Powierzone obowiązki
    przez rodziców staraj się wypełniać.
   3. Jeżeli cos obiecałeś
    rodzicom dotrzymuj danego słowa.
   4. Panuj nad złością
    – staraj się zachowywać spokój.
   5. Rozmawiaj z rodzicami.
   6. Nie rezygnuj po
    pierwszym niepowodzeniu.
   7. Kiedy dzieje Ci
    się krzywda mów o tym dorosłym.
   8. Kiedy ktoś wyrządził
    krzywdę Tobie – staraj się wybaczyć
   9. Miej zdrowe poczucie
    humoru- żartuj także z siebie
   10. Nie oceniaj po pozorach.

 


Copyright © 2024. All Rights Reserved. Szkoła Podstawowa w Tuchorzy by Flytonic.