Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna: Romana Kania

Dni pracy w szkole: poniedziałki i wtorki od 8:30 do 12:30.

Pielęgniarka wspiera ucznia w zdrowiu i rozwoju poprzez:

 • diagnostykę,
 • pielęgnację,
 • opiekę,
 • profilaktykę zaburzeń oraz pomoc w chorobie.

Pielęgniarka szkolna to również doradca w sprawach zdrowia i promotor zdrowia, edukator, współtwórca i współwykonawca programów promujących zdrowie i edukacji zdrowotnej realizowanej w szkole.

Zadania pielęgniarki szkolnej:

 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • wykonanie i interpretacja testów przesiewowych
 • przygotowanie uczniów do profilaktycznych badań lekarskich
 • zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju ucznia
 • kontakt z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym
 • edukacja zdrowotna
 • zaopatrywanie gabinetu medycznego w materiały i pomoce
 • wychowawczo-dydaktyczne
 • współpraca z właściwą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
Copyright © 2024. All Rights Reserved. Szkoła Podstawowa w Tuchorzy by Flytonic.