Ogłoszenia

Rok Rodu Mielżyńskich

Sejmik wojewódzki ogłosił rok 2021 Wielkopolskim Rokiem Rodu Mielżyńskich. Historia rodu Mielżyńskich związana jest bardzo mocno z historią naszego regionu. To w Chobienicach prowadzili wzorcowe gospodarstwo jako ich właściciele. W związku z powyższym chcielibyśmy przybliżyć historię tego rodu, nie tylko tą dotyczącą ich działalności w naszej okolicy, ale także w całej Wielkopolsce. Będziemy umieszczać na… Continue reading Rok Rodu Mielżyńskich

Kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Drodzy Rodzice. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie oferuje dzieciom, młodzieży i ich rodzicom oraz nauczycielom różnorodne formy wsparcia, także w sytuacjach kryzysowych. W celu skorzystania z pomocy należy skontaktować się telefonicznie i umówić na termin konsultacji, porady lub innej formy wsparcia. Kontakt:adres: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5tel.: 68/ 384-20-82, 665-181-242email: pppwolstzyn@wp.pl… Continue reading Kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Kontakt z pedagogiem szkolnym

W okresie zamknięcia szkoły PEDAGOG SZKOLNY – Agnieszka Domagała jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy: Poniedziałek 10: 45– 14:30 Wtorek 8.10 – 14.30 Środa 9.55- 14.00 Czwartek 8:10 – 14:30 Piątek 9.05 – 14.00 pod nr telefonu 683841826 oraz poprzez aplikację messenger  oraz kontakt przez dziennik elektroniczny i mailowy: agnieszka.drzewiecka@szkola-tuchorza.edu.pl Gabinet… Continue reading Kontakt z pedagogiem szkolnym

Sprawozdanie finansowe szkoły

Sprawozdania finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej w Tuchorzy Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza… Continue reading Sprawozdanie finansowe szkoły

Copyright © 2024. All Rights Reserved. Szkoła Podstawowa w Tuchorzy by Flytonic.